Ålersgräns

Generell åldersgräns är 18-45 år, men vissa program har dispens upp till 55 år, läs mer här eller i prislistan på hemsidan. UCPA kan på ordinarie program inte ta emot gäster som är under 18 år, vilket beror på ansvarsfrågor och franskt regelverk. På våra familjeresor finns ingen övre åldersgräns, men man ska vara fyllda 7 år vid avresa för att få delta i skidskolan.

Vissa veckor varje vintersäsong har vi en höjd åldersgränsen upp till 65 år på alla aktiviteter den veckan och på det resmålet, så kallade seniorveckor. Det enda som skiljer dessa resor från övriga är att den övre åldersgränsen är 65 år istället för 45 år.