Aktivitet: heltid eller halvtid

De flesta aktiviteter är på heldagar med instruktör. Aktiviteten praktiseras då i regel måndag tom fredag; totalt c:a 23 h/vecka (heldagar). Aktivitet halvdag med instruktör innebär totalt c.a 11-13 h/vecka. Beroende på center och aktivitet kan man resterande tid disponera utrustningen på egen hand. Alternativt så ägnar man sig åt andra aktiviteter som centret har.