Nivåer och nivåkrav i skidskolan

Olika grupper beroende på åkform

Av säkerhetsskäl åker inte snowboard- och skidåkare i samma grupp. Är du exempelvis snowboardåkare så ska du boka ett snowboardprogram och ingår då i en snowboardgrupp.

Nivåindelning

Innan eller vid ankomst till centret får du fylla i ett kort där du anger vilken nivå du bedömer att du har, enligt nedan. Skidskolechefen delar därefter in er i olika grupper.

  • Débutant (nybörjare)

Du har aldrig tidigare åkt skidor/snowboard eller har otillräcklig erfarenhet för att åka på egen hand. Nybörjare får tillgång till moniteur redan söndag eftermiddag. Övriga grupper börjar måndag.

  • Perfectionnement

Du har åkt skidor/snowboard 1–3 veckor, klarar lätt gröna backar och vissa blå. Du börjar behärska din hastighet och dina skidor/snowboard.

  • Maîtrise

Du behärskar din hastighet och dina skidor/snowboard i blå backar, åker lätt nerför välpreparerade röda backar, men har lite problem med pucklar.

  • Confirmé

Du åker lätt nerför alla backar och behärskar dina skidor/snowboard men känner dig osäker i opistade nerfarter (pucklar, is, djupsnö etc.)

  • Expert

Din erfarenhet gör att du kan läsa av terrängen och anpassa din teknik till alla situationer: branta backar, pucklar, olika typer av snö, off pist etc. Du klarar carvingsvängar och stora svängar i vilken terräng som helst.

Nivåkrav

Ur säkerhetssynpunkt och för att vi ska kunna erbjuda en så givande kurs som möjligt är det viktigt att vi har så jämn nivå som möjligt inom gruppen. Därför är det betydelsefullt att man har den nivå som krävs för aktiviteten. UCPA kan nämligen inte erbjuda en annan kurs eller ge ersättning om ni inte håller den nivån som krävs för att följa med gruppen.