Åldersgräns

På våra familjeveckor måste yngsta barnet har fyllt minst 7 år vid avresa. Det finns ingen övre åldersgräns.

Däremot finns det olika åldersgränser för de olika aktiviteterna som erbjuds, se under priser & datum för att se detta.